Topmenu

Statuut Oldtimer

Versoepeling statuut oldtimers

Op 1 juli 2013 versoepelde het statuut voor oldtimers. Vanaf dan mogen de voertuigen dag en nacht van stal worden gehaald. De beperking om alleen te rijden in het kader van ‘een behoorlijk toegelaten manifestatie’ verdwijnt. Toch blijft het gebruik voor woon-werkverkeer, commerciële of professionele activiteiten verboden. Nieuw is ook dat voortaan alle voertuigen ouder dan 25 jaar een O-kentekenplaat kunnen krijgen.

Vanaf 1 juli 2013 kan ieder voertuig dat minstens 25 jaar in gebruik is, een O-kentekenplaat krijgen en genieten van het zogenaamde Oldtimerstatuut. De eigenaars van deze voertuigen genieten onder meer een lagere verkeersbelasting en moeten niet jaarlijks naar de keuring. Momenteel geldt de leeftijdsgrens van 25 jaar alleen voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. Andere voertuigen (bedrijfswagens, militaire voertuigen) moeten minstens 30 jaar oud zijn om als oldtimer te kunnen worden ingeschreven.

Soepeler gebruik

De belangrijkste nieuwigheid is echter dat oldtimerfanaten hun voertuig voortaan meer zullen mogen gebruiken. Een ritje maken moet niet langer gelinkt zijn aan ‘een behoorlijk toegelaten manifestatie’. Vroeger bleef het gebruik beperkt tot proefritten binnen een straal van 25 km, tussen zonsopgang en zonsondergang in het kader van zo’n manifestatie of om er zich naartoe te begeven.

Beperkingen

Toch blijven er een aantal beperkingen. Oldtimers mogen nog steeds niet gebruikt worden:

  • voor commerciële of professionele activiteiten
  • voor woon-werkverkeer en school-werkverkeer
  • voor bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld vervoer
  • als werktuig of werkmiddel of voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot oldtimermanifestaties en proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

O-kentekenplaat

De wijzigingen gelden alleen voor voertuigen ouder dan 25 jaar die ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat. Voor wagens die 25 jaar in gebruik zijn en als gewoon voertuig zijn ingeschreven, verandert er niets.

 

Bron: Koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 26 juni 2013.

Bron artikel : http://www.lokalepolitie.be